Loading

Su Analizi

  ANALİZ BİRİM NUMUNE-1
FİZİKSEL
FİZİKOKİMYASAL
Koku - Kokusuz
Tat - Tatsız
Renk Pt/Co 0
Bulanıklık JTU 0.27
Çökelti 24 saat içinde % 0.0
pH Değeri - 7.1 (25 °C)
Elektriksel İletkenlik μS/cm 902 (25 °C)
Yoğunluk gr/cm3 1.000
KİMYASAL
ANALİZLER
    mg/L meg/L %mval
Amonyum   0.12 0.049 0.15
Bikarbonat   18.6 0.305 0.94
Bor (Boron)   0.14 0.039 0.12
Bromür   0.07 0.001 0.00
Demir   0.05 0.002 0.01
Fluorür   2.3 0.121 0.37
Fosfat   1.5 0.174 0.54
Iyodür   0.06 0.000 0.00
Kalsiyum   130 6.487 19.98
Klorür   11 0.310 0.96
Magnezyum   43.3 3.563 10.98
Mangan   0.13 0.017 0.05
Potasyum   10.5 0.269 0.83
Silikat   20.4 2.720 8.38
Sodyum   1.9 0.083 0.25
Sülfat   176 18.322 56.44
Sülfür   0.02 0.001 0.00
Nitrat   1.2 0.174  
Nitrit   0.06 0.009  
Siyanid   0.03 0.008  
Toplam Mineral Konsantrsayonu mg/L 417.36    
Kimyasal Oksijen İhtiyacı mg/L 19    
Biyolojik Oksijen İhtiyacı mg/L 9    
ESER
ELEMENTLER
Alüminyum mg/L 0.02
Arsenik mg/L 0.05
Bakır mg/L 0
Cıva mg/L 0
Çinko mg/L 3.01
Kadmiyum mg/L 0
Krom mg/L 0.02
Kurşun mg/L 0.19
Nikel mg/L 0.09
Antimon mg/L 0.0023
Baryum mg/L 0.099
Selenyum mg/L 0.0027